Fonds voor Zuid

Een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijkere of schonere buurt! Dat is waar het Fonds voor Zuid zich voor inzet: het ondersteunt initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur en sport. Actieve betrokkenheid van buurtbewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt staan hierbij centraal. Het fonds is voor én door bewoners uit Zuid.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij het fonds. Om lokaal geld te kunnen verdelen, moeten we eerst geld werven. Binnenkort meer informatie over hoe jij ook kan bijdragen aan het fonds – en daarmee kan bijdragen aan bijzondere initiatieven die Zuid maken.

www.fondsvoorzuid.nl

Read more Read less
from € 2.000 (6%)
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€ 100

Anonymous

08-03-2020 | 08:28